zarini

آخرین اخبار در مورد وقف

همایش یاوران وقف در قم برگزار شد

همایش یاوران وقف، پیش از ظهر امرو